Batterier 2020-03-26T10:59:12+01:00
 

Batterier – färskvara som behöver vårdas

Tips och råd om batterier

Även batterier från Kjellmans Service AB behöver omvårdnad för att fungera bra och länge. Här har vi samlat några tips som du kan följa för att öka batteriernas livslängd.
Tänk på att batterier är en färskvara som behöver underhållas.

Montering

Rengör polanslutningarna med en polstålborste så att eventuell oxid försvinner och full kontakt uppnås.

 • Se till att det är rent på batterihyllan så att kärlet inte skadas och syra läcker ut.
 • Spänn fast batteriet så att det är stadigt monterat.
 • Anslut den röda pluskabeln till plus (+) på batteriet och skruva fast den.
 • Anslut den svarta minuskabeln (jordkabeln) till minus (-) på batteriet och skruva fast den.
 • Skydda batterianslutningarna från oxid genom att smörja in dem med polfett eller rostskyddsmedel.
 • Kontrollera att fläkt-/generatorremmen är riktigt spänd så att generatorn kan lämna full effekt.
 • Starta bilen och kontrollera med en Voltmätare laddningsspänningen på batteriet som ska vara 14,2-14,4 Volt.

Tänk på att pluspolen är något större än minuspolen.

Felsökning

Ta alltid syravikt/-densitet i samtliga battericeller. Är samtliga värden under 1;26 (röda fältet på syramätaren). Ladda batteriet omgående tills full syravikt uppnåtts (1;28 – det gröna området).

 • Avviker en battericell med ett lågt syraviktsvärde så är troligen cellen kortsluten – byt ut batteriet.
 • Har batteriet hög vattenförbrukning – så är laddningen för hög, alternativt är batteriet kraftigt sulfatiserat, troligen orsakat av djup-urladdning under längre tid.
 • Tar batteriet ej laddning – då kan det vara avbrott eller så har batteriet stått oladdat och sulfatiserat.
 • Slår det en stor gnista när batterikabeln ansluts till batteriet, drar bilen en ”tjuvström” som laddar ur batteriet. (Misstänker du att din bil drar för mycket ”tjuvström” ta kontakt med en verkstad för kontroll.)
 • Har du tillgång till en voltmätare så är spänningen (Volt) för ett fulladdat batteri 12,7 Volt, vid 12,4 Volt är det halvladdat och urladdat vid 12,0 Volt.

OBS! Låt aldrig ett batteri stå urladdat! (Ett fulladdat batteri fryser vid -67ºC medan ett oladdat batteri fryser vid -7ºC)

Laddning

 • Kontrollera att vätska finns i alla celler. Justera med batterivatten om nivån är för låg.
 • Se till att laddaren har samma spänning (Volt) som batteriets spänning (oftast 12 Volt).
 • Strömstyrkan (Ampere) på laddaren bör vara ungefär 10% av batteriets amperetimme tal (Ah).
 • Anslut laddarens röda kabel till + på batteriet och den svarta till -.
 • Anslut nätkabeln och slå till eventuell strömbrytare.
 • En del laddare startar inte om batterispänningen är lägre än 12 V.
 • Blir batteriet varmare än 50° C måste laddningen avbrytas för att låta det svalna. (Annars risk för kokning)
 • Batteriet är fulladdat när syravikten är 1;28 i samtliga celler (gröna området på syramätaren).
 • Bryt nätströmmen först och sedan batterikablarna. (För att undvika gnistbildning och knallgasexplosion.)
 • Efterjustera med batterivatten 10 mm över plattorna, eller till max- märket på långsidan av batterikärlet.

Ladda batterierna till full syravikt uppnåtts (1;28) i samtliga celler. Det kan ta flera dygn! 
Obs! Tänk på att det utvecklas explosiv knallgas vid laddning.

Laddningen måste ske i ett ventilerat utrymme. Använd alltid skyddsglasögon. Behandla alltid batterier varsamt, det kan räcka med statisk elektricitet för att en explosion skall inträffa. En ”tre stegs” laddare rekommenderas före en transformatorladdare, för bättre och säkrare laddning.

Laddning av MC-batterier

Batteriet skall laddas innan det ställs undan för vintern samt innan det tas i bruk på våren.

 • Montera ur batteriet ur motorcykeln.
 • Anslut en batteriladdare som ger max 10% av batteriets totala kapacitet (Ah). OBS! Överladdning förkortar batteriets livslängd.
 • Urladdade batterier bör laddas i 12 timmar, nyfyllda batterier i 2-4 timmar.
 • Vänta i 2 timmar efter avslutad laddning innan batteriet monteras i motorcykeln.
 • Vinterförvara det laddade batteriet svalt och torrt. Underhållsladda batteriet varannan månad.

Obs! Tänk på att vissa MC-batterier endast är 6 volt.

Syra spill och stänk

I ögon – skölj med kallt vatten i minst 20 minuter, kontakta alltid läkare.
På mark eller i fordon – Neutraliseras lämpligast med något basiskt medel som t.ex. kaustiksoda, målarsoda eller ammoniak. Spola efter med stora mängder vatten.
Syra fyllning (37% svavelsyra) av torrladdade batteri

 • Skruva av samtliga påfyllningskorkar.
 • Avlägsna skyddsgummit på ventilationsröret. OBS! Batteriet får ej användas med gummit monterat.
 • Fyll på batterisyra 1:28 till max strecket.
 • Låt batteriet vila i cirka 30–40 minuter. Efterfyll vid behov.
 • Ladda batteriet enligt laddningsbeskrivning om batteriet inte skall användas inom 4 timmar.
 • Torka av eventuellt syraspill och sätt tillbaka korkarna.
 • Glöm ej att montera ventilationsslangen när batteriet är monterat.

 

Produktkatalog

Katalog över batterier

Produktkatalog
Batterier – Från klocka till truck

Pdf-länkar

Referenstabell personbilar

Referenstabell lastbilar och bussar

Referenstabell traktorer och arbetsmaskiner

Referenstabell MC

Förvaring

Innan batteriet ställs undan för förvaring ska batteriet laddas till full syravikt. Ta om möjligt bort pluskabeln från batteriet för att undvika eventuella krypströmmar.
För att få lägsta möjliga självurladdning ska alltid batterier förvaras uppladdat och så torrt och svalt som möjligt.
Ladda batteriet minst var tredje månad, gärna oftare.

Facebooktwitterlinkedinmail